Algemeen Voortgezet Onderwijs

Na de basisschool gaan kinderen naar het secundaire onderwijs. Dit onderwijs is geregeld in Landsverordening Voortgezet onderwijs. Ze zijn dan 12 jaar of ouder. Secundair onderwijs wordt aangeboden door openbare scholen en particuliere scholenDienst Publieke Scholen (DPS) heeft de openbare scholen onder zijn beheer en de andere schoolbesturen beheren de particuliere scholen. De overheid subsidieert alle scholen, mits de scholen voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria die de overheid stelt. 

Op Aruba kennen we vier vormen van secundair onderwijs. Dat zijn:

Beroepsonderwijs:

  Educacion Profesional Basico (EPB).

Voortgezet Speciaal Onderwijs:

SPO - openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (aspirantopleiding)

Algemeen Voortgezet Onderwijs:

Het Algemeen Voortgezet Onderwijs bereidt scholieren voor op hun toekomst en op verdere studie. 

Doelstelling

Het nieuwe Algemeen Voortgezet Onderwijs heeft tot doel een brede algemene vorming van de leerling uitgaande van de Arubaanse situatie, een betere begeleiding van de leerling op verschillende gebieden om de garantie te geven voor een goede aansluiting op het vervolg onderwijs zowel op Aruba als in het buitenland.

Het Algemeen Voortgezet Onderwijs wordt aangeboden door drie verschillende schoolbesturen en is onderverdeeld in:

  Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO);

  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO);

  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties