Arubaanse rekentoets (CITO en ART)

Leerling Volg Systeem Rekenen-Wiskunde voor het Basis Onderwijs

Directie Onderwijs stelt zich ten doel om samen met de scholen te werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wat betreft  het rekenonderwijs worden schoolteams jaarlijks gestimuleerd deel te nemen aan de reken-/ wiskundetoetsen van het CITO en ART leerlingvolgsysteem* voor het basisonderwijs. CITO staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling en ART staat voor Arubaanse Reken Toets

Scholen kunnen bij de verwerking en analyse van hun toetsresultaten ondersteund worden. In de vorm van praktische overzichten hopen wij te kunnen bijdragen aan schoolbeleid t.a.v. onderwijsverbetering. We streven ernaar ‘praktisch en praktijkgericht’ te zijn op zowel groeps- als schoolniveau. Dat niet alleen de leerkracht in zijn klas, maar ook de directie voor zijn school iets bruikbaars in handen krijgt.

De handleiding is hier beschikbaar voor het downloaden.  

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het Examenbureau.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties