Evaluatie bevoegdheden

De wet schrijft voor dat slechts personen met een in de wet omschreven bewijs van bekwaamheid, bevoegd zijn om in het onderwijs benoemd te worden. Wettelijk is voor het kleuter en basisonderwijs verder vastgelegd dat de minister aan andere bewijzen van bekwaamheid de bevoegdheid kan verbinden tot het geven van kleuter of basisonderwijs.

Anders is het voor wat betreft het voortgezet onderwijs. In dit type onderwijs is het lesgeven door personen, die niet over de in de wet omschreven bewijs van bekwaamheid beschikken, onder voorwaarden geregeld. Om deze personen in dienst te kunnen nemen, dienen de schoolbesturen eerst de goedkeuring van de inspectie te vragen.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Inspectie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties