Financiële hulp bijstand

De regering biedt extra financiële hulp aan de ouders die een bijstand genieten en die schoolgaande (stief)kind(eren) hebben die bij hen inwonen. Dit om de ouders te helpen met de kosten van kledij, schoeisel, schoolartikelen, etc. Deze regeling geldt voor zowel scholieren van de kleuterschool als de scholieren en leerlingen die volledig dagonderwijs volgen.

Schoolgelduitkering

De ouders die een bijstand genieten ontvangen voor elke schoolgaande (stief)kind(eren) Awg. 220,- extra tot een maximum van Awg. 800,-  als hulp om de kosten van naar school gaan te dekken.

Ouderlijke bijdrage

De regering zal ook helpen met het meebetalen van een deel van de ouderlijke bijdrage tot een maximum van Awg. 120,- per kind. De uitbetaling van de extra hulp voor de  "schoolgelduitkering"  vindt plaats gezamenlijk met de uitbetaling van de bijstand en de extra hulp voor de "ouderlijke bijdrage" wordt direct uitbetaald aan de school. Indien de bijdrage hoger is dan Awg. 120,- moeten de ouders zelf het verschil betalen. Deze uitkeringen hebben een éénmalige karakter.

Aanmelden 

De ouders die in aanmerking wensen te komen voor de extra hulp kunnen het invulformulier hiervoor halen bij de scholen waar de kinderen ingeschreven zijn. De ouders moeten het gedeelte dat voor hen is bedoeld, volledig en correct invullen en ondertekenen. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties