Kerndoelen

In 2018 heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, de kerndoelen voor het basis- en lager onderwijs goedgekeurd en ondertekend.

Dit is een historisch moment en het begin van een nieuwe fase in het onderwijssysteem van Aruba.

De doelen beschrijven de prestaties die scholen moeten bereiken tegen het einde van de basis onderwijs.

De onderwijsvisie en het belang van de kerndoelen

De visie die bereikt wil worden met deze kerndoelen: “Een nieuw en zinvol onderwijssysteem dat leidt tot een bewust individu en een solidaire gemeenschap”.

Met deze visie willen we in de nabije toekomst, burgers helpen om alle soorten uitdagingen die het leven ons brengt aan te kunnen en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

De kerndoelen geven een algemene omschrijving van de inhoud binnen het onderwijs en geven aan welke streefdoelen aan het eind van het basisonderwijs bereikt moeten worden.

Deze doelen zijn de fundamentele instrumenten voor de leraar. Deze bieden een overzicht aan van het minimaal vereiste inhoudsniveau voor elke student.

De kerndoelen bestaan ​​uit 3 delen: kennis, vaardigheid en attitude. De kerndoelen staan ​​garant voor kwaliteit en, nog belangrijker, zijn inhoudelijk relevant voor de kinderen van Aruba in een authentieke context. Deze kerndoelen moeten leiden tot het bereiken van de gestelde visie in het onderwijs op Aruba.

Educatieve onderzoeksgebieden

Binnen het basisonderwijs werden 7 onderwijsgebieden aangekaart en voor elk gebied werden een aantal kerndoelen gecreëerd.

Naast deze gebieden is er een algemene kerndoelstelling ontwikkeld die de nieuwe generatie gereed moet maken voor de veeleisende 21ste eeuw.

De onderwijsgebieden zijn:

Algemene doelstellingen: Samenwerking, effectieve communicatie, leerstrategieën en ICT
Taal en communicatie: Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans
Wiskunde:

o.a. nummerconcept, geometrie en relaties

Persoonlijke vorming: Identiteit, sociale ontwikkeling, normen en waarden
Wetenschap en technologie:

Kennis van de natuur, biologie en ICT

Mensen en Maatschappij: Geschiedenis, geografie en verkeer
Beweging en gezondheid: Gym, gezondheid
Kunst: Kunstdisciplines, creatief denken, multicultureel bewustzijn

Implementatie:

De doelstellingen worden in fases ingevoerd. Op het gebied van wiskunde, zijn de gestelde doelen al voor het 2017-2018 schooljaar geïmplementeerd.

Nu is het tijd om de doelstellingen van het taal- en communicatiegebied in te voeren; Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans.

De laatste fase is de introductie van de overige gebieden; Mens & Gemeenschap, Wetenschap & Technologie, Beweging en Gezondheid, Persoonlijke vorming, Kunst & Informatiekunde.

In deze fase worden de doelen op een holistische en integrale manier ingevoerd.

De mogelijkheid tot heroverweging wordt aan de docenten gegeven met betrekking tot de nieuwe inhoud op elk gebied, maar ook voor het praktische gedeelte bij elke geïntroduceerde fase: de nieuwe didactiek die deze verandering vereist.

Met de kerndoelen willen we studenten vormen die beter zijn voorbereid op de uitdagingen in het leven, een betere koppeling binnen het schoolsysteem en beter voorbereid zijn voor een succesvol opleidingstraject.

Voor meer informatie kunt u het "Kerndoelendocument Arubaans Primair Onderwijs" raadplegen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties