Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat er soms ontevredenheid ontstaat bij de verschillende personen die bij het onderwijs betrokken zijn. Hierdoor kan de inspectie in de loop van het schooljaar klachten binnen krijgen. Deze kunnen klachten zijn van ouders, leerkrachten, schoolhoofden of schoolbesturen.

De meeste klachten hebben te maken met plaatsing, verwijdering en schorsing van leerlingen. De klachten kunnen van verschillende aard zijn, o.a. het van school verwijderen of schorsen van een leerling, het pedagogisch handelen in de klas/school, een advies door de school in verband met plaatsing van een leerling, geen plaatsingsmogelijkheid op school, gedragsproblemen, geen vervanging van afwezige leerkrachten en klachten i.v.m. examens.

Procedure
De procedure bij een door een ouder ingediende klacht is om de ouder te verwijzen naar respectievelijk de leerkracht, het schoolhoofd of schoolbestuur indien de ouder deze weg nog niet heeft bewandeld. Is dit wel het geval, dan probeert de inspectie, na een grondig onderzoek gedaan te hebben, te bemiddelen bij de leerkracht, het schoolhoofd of schoolbestuur om het probleem op te lossen.

De klachten van de leerkrachten en/of schoolhoofden worden direct met de school en/of het schoolbestuur geattendeerd. De verschillende inspecteurs handelen de klachten persoonlijk af met de school en met het bevoegd gezag.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Inspectie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties