Kwaliteitszorg

Voor de overheid, als subsidiënt van de scholen in Aruba, is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs op de scholen aan bepaalde normen voldoet. Het onderwijs dient effectief en efficiënt georganiseerd te worden om te garanderen dat de resultaten voldoen aan de gestelde doelen en ook tegemoetkomen aan de verwachtingen van de maatschappij.

Interne kwaliteitszorg

De school heeft samen met haar schoolbestuur de verantwoordelijkheid voor haar eigen kwaliteit. Om de eigen kwaliteit te waarborgen en/of te verbeteren, dient de school systematisch de kwaliteit van haar onderwijs te evalueren. Aan de hand van deze zelfevaluatie kan de school de verbeterpunten identificeren om vervolgens verbetertrajecten op te zetten. Dit is de interne kwaliteitszorg.

Externe kwaliteitszorg

Daartegenover is de externe kwaliteitszorg in handen van de overheid die door de inspectie hierin wordt vertegenwoordigd. De inspectie dient de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te evalueren om deze te bewaken, te waarborgen en te stimuleren.

Toezichtkader

Om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen evalueren heeft de inspectie het ‘Toezichtkader’ ontwikkeld, waarin alle belangrijke kwaliteitsstandaarden en indicatoren zijn opgenomen. Deze kwaliteitsstandaarden staan in vier categorieën gegroepeerd:

  • zorg voor kwaliteit;
  • onderwijs en Leren;
  • opbrengsten;
  • organisatie en Beleid.

De inspectie houdt het toezicht op de scholen door steeds bekend te blijven met de toestand op de scholen door o.a. het afleggen van bezoeken aan de school, het opvragen van gegevens van de school, het doen van klassenobservaties, het regelmatig houden van besprekingen met o.a. schoolhoofden en schoolbesturen. De bevindingen worden gerapporteerd aan de Minister van Onderwijs, de directeur van Directie Onderwijs en belanghebbenden.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Inspectie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties