Naturalisatietoets

In april 2002 heeft de regering van het Koninkrijk der Nederlanden een wet ge├»ntroduceerd die eist, dat iedereen die voor de Nederlandse nationaliteit in aanmerking wenst te komen, een verplichte Naturalisatietoets moet afleggen. In de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2010, staat bevestigd dat per 1 januari 2011 de Naturalisatietoets bestaat uit een onderdeel dat kennis van de staatsinrichting en maatschappij toetst, een onderdeel dat de mate van kennis van de Papiamentse taal toetst en een onderdeel dat de mate van kennis van de Nederlandse taal toetst. Ieder taalexamen examineert vier taalvaardig-heden.

Directie Onderwijs via haar Examenbureau is belast met de toets, en heeft geen enkele participatie aan de overige naturalisatieprocedure. Voor informatie betreffende de Naturalisatietoets kunt u contact opnemen met het Examenbureau, terwijl voor de Naturalisatieprocedure u contact kunt opnemen met het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het Examenbureau.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties