Onderwijs- en leertijd

De inspectie ziet toe op het realiseren van voldoende onderwijs- en leertijd zoals voorgeschreven in de regelgeving. Met betrekking tot het leveren van prestaties, zijn onderwijs- en leertijd belangrijke voorwaarden. Een goede waarborg van voldoende onderwijs- en leertijd levert niet alleen een wezenlijke bijdrage aan de prestaties van de leerlingen, maar dient eveneens de maatschappelijke functie van het onderwijs. Een school dient voldoende onderwijstijd te garanderen voor het onderwijs dat gegeven wordt en gebruikt hiervoor een rooster voor elke klas. Om van het rooster te kunnen afwijken, dient de school toestemming te krijgen van de inspectie en van hun schoolbestuur. Als er in de praktijk veel tijdverlies is of de tijd wordt niet optimaal benut, rapporteert de inspectie hierover en vraagt tevens aandacht hiervoor bij de schoolbesturen. De scholen zullen hun onderwijs- en leertijd zodanig moeten programmeren, dat er geen of zomin mogelijk verlies optreedt. Daarbij moet men ook rekening houden met de tijd die verloren gaat door ziekte van leerlingen en leerkrachten. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Inspectie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties