Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs, is kleuter- en/of basisonderwijs voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Speciaal onderwijs is geregled in de Landsverordening basisonderwijs.

Special onderwijs is onderverdeeld in:

  • onderwijs voor Moeilijk Lerende Kinderen (MLK);
  • onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK);
  • onderwijs voor dove en slechthorende kinderen.

Leerlingen die moeite hebben met het leren en dove en slechthorende leerlingen kunnen na het speciaal onderwijs doorstromen naar het beroepsonderwijs aan het Educacion Profesional Basico (EPB). Meestal volgen ze de speciale praktische opleiding voor Aspirant.

Scholen en schoolbesturen

Er zijn 4 schoolbesturen die gezamelijk 5 basisscholen onder hun beheer hebben:

Dienst Publieke Scholen (DPS)

  1. Emmaschool (MLK)
  2. Scol Paso Pa Futuro (MLK)

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

  1. Caiquetioschool (MLK)

Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA)

  1. Skol Dunaman (ZMLK)

Stichting Slechthorenden Aruba (SSA) / F.E.P.O.

  1. Skol Scucha Nos
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties