Subsidies

Subsidie busvervoer, grafische rekenmachine/ boekengeld

Formulieren ter verkrijging van deze subsidies zijn verkrijgbaar bij de afdeling Proyecto Subsidie van de Directie Onderwijs te
Cumana 69 (edificio Codemsa) 1ste verdieping.

Voor de goede orde zij vermeld dat:

  • Om in aanmerking te komen voor één van beide dan wel beide regelingen het jaarinkomen van de ouders van de gegadigde niet meer mag bedragen dan Awg. 37.000,= per jaar; de maximale subsidie voor boeken/leermiddelen is Awg. 550,= per kind;

  • Indien u een onderstand geniet, dan dient u zich, alvorens naar het Belastingkantoor te gaan, bij de Directie Sociale Zaken te Lagoenweg 9-A te vervoegen voor een jaaropgave;

  • Indien u een pensioen geniet, dan dient u zich, alvorens naar het Belastingkantoor te gaan, bij de S.V.B. aan de Vondellaan te vervoegen voor een jaaropgave.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Proyecto Subsidie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties