Volwassen Educatie

In een snelle veranderende samenleving  door onder andere technologische en economische ontwikkelingen wordt tegenwoordig gevraagd dat mensen hun leven lang zich blijven ontwikkelen. Het hebben van de juiste competenties (kennis, vaardigheden en houding)  wordt steeds belangrijker om een baan te krijgen en behouden. Eisen voor wat betreft diploma’s  om een baan te krijgen worden steeds hoger.

Om bijtijds te blijven moeten mensen zich blijven scholen om mee te gaan met de ontwikkelingen. Een vorm om mensen bij te scholen is middels volwasseneneducatie. Volwasseneneducatie is erop gericht om volwassenen en jongeren (die niet meer in het regulier onderwijs terecht kunnen) een tweede kans te geven om alsnog een diploma te behalen, zich bij te scholen, om te scholen en/of competenties te ontwikkelen. De volwasseneneducatie kent verschillende vormen van formele opleidingen tot korte cursussen.

De volwasseneneducatie is in volle ontwikkeling op Aruba. Naast het opzetten van nieuwe programma’s is het van belang dat de nodige randvoorwaarden om deze programma’s met succes te kunnen laten draaien ook aanwezig zijn.

Volwasseneneducatie is een van de kerntaken van de afdeling Scholing van het Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), met als doel:

  • het aanbod van Volwasseneneducatie afstemmen en kwaliteit verbeteren;
  • ondersteuning en voorwaarden creëren voor onderwijs aan volwassenen.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties