Volwassenen Algemeen Voortgezet Onderwijs (VAVO)

Volwassenen Algemeen Voortgezet Onderwijs (VAVO) is ook bekend als avond-MAVO, avond-HAVO en avond-VWO.

Avond-MAVO
Bij de Avond-MAVO worden er twee profielen aangeboden:

  • Mens en Maatschappij;
  • Natuurwetenschappen.

In het eerste leerjaar 'Ciclo Avansa' (3e Avond-MAVO) kiezen de studenten meteen voor een profiel. Er wordt een keuze gemaakt in de profielvakken en in de vakken van het keuzedeel.

Toelatingseisen Avond-MAVO
Tot het eerste leerjaar 'Ciclo Avansa' hebben toegang leerlingen die voor 1 september van het schooljaar 16 jaar of ouder zijn, die al het tweede leerjaar van de 'Ciclo Basico' aan een AVO-school aangeboden hebben gekregen, leerlingen met een diploma EPB-uitstroom of leerlingen die het derde leerjaar EPB-doorstroom aangeboden hebben gekregen (met of zonder diploma).

Lestijden
Het Avond-MAVO bestaat uit maximaal vijf lesuren (à 45 minuten) op een avond, te beginnen om 18:00 uur en eindigend om uiterlijk 22:00 uur, met 15 minuten pauze.

Gezien het feit dat de lessen eerder op de avond beginnen, wordt geen presentieplicht gesteld. Sommige studenten werken namelijk tot of to circa 18:00 uur.

Kosten
De student betaalt inschrijfgeld ad Awg. 100,00 per jaar ongeacht cursusduur. Kosten voor de boeken voor Avond-MAVO bedragen dit jaar nog syllabi maximaal 5 tot Awg. 50,00 per vak. Vanaf volgend schooljaar gaat er een borg gevraagd worden voor de boeken. De student betaalt dan een borg voor alle ontvangen boeken voor de 'Ciclo Avansa' die bij inlevering weer wordt teruggevorderd.

Locaties

                                                 Huisvesting                       Telefoon/Fax
Avond-MAVO Oranjestad         EPI, Sero Blanco               (297) 582-7324
Avond-MAVO San Nicolaas     Abraham de Veer School   (297) 588-0150 (F)


Avond-HAVO Aruba (AHA)
De Avond-HAVO ressorteert onder het Bestuur Stichting Avondonderwijs Aruba. De school telt ongeveer 600 studenten.
In principe duurt de Avond-HAVO 3 jaar, en reikt na het slagen hetzelfde diploma uit als iedere dagschool met ook aan dit diploma dezelfde rechten verbonden. Men kan ook deelcertificaten behalen.
De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, Spaans, Wiskunde 1 en 2, Economie 1 en 2, Management & Organisatie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Scheidkunde.

Toelatingseisen Avond-HAVO
De toelatingseisen voor de Avond-HAVO zijn minimaal een MAVO-diploma of overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4.

Lestijden
De lessen bij het Avond-HAVO worden gegeven van maandag tot en met donderdag, te beginnen om 18:05 uur en eindigend om uiterlijk 22:00 uur.

Kosten
Cursusgeld voor Avond-HAVO is voor 6 vakken Awg. 300,00. Per vak  is het Awg. 50,00 per jaar. Tevens is men Awg. 50,00 per schooljaar verschuldigd zijnde administratiekosten. Studenten die goede rapportcijfers behalen, krijgen bij elke rapport uitreiking een deel van de cursusgeld terug, met uitzondering van de administratiekosten. 

Locaties Avond-HAVO

                                   Huisvesting                                                        Telefoon/Fax

Oranjestad                 Colegio Arubano, Shakespearstraat 17              (297) 583-8720
San Nicolaas             Colegio Arubano (Pariba), Weg Kustbatterij z/n  (297) 588-0150

Avond-VWO
Wil je bij de Universiteit van Aruba (UA) Rechten gaan studeren, dan kan je via het Avond-VWO je Colloquium Doctum halen.

De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, Spaans en Geschiedenis.

Toelatingseisen Avond-VWO
De toelatingseisen voor de Avond-VWO zijn minimaal een HAVO-diploma of HAVO-certificaten. Heb je geen HAVO-diploma en je bent 25 jaar of ouder, dan mag je tot en met november als 'toehoorder' de lessen bijwonen. Hierna volgt een evaluatie die moet bepalen of je verder mag voor je Colloquium Doctum.

Lestijden
De lessen bij het Avond-VWO worden gegeven van maandag tot en met donderdag, te beginnen om 18:05 uur en eindigend om uiterlijk 22:00 uur.

Kosten
Cursusgeld voor Avond-VWO is voor 4 vakken Awg. 200,00. Per vak  is het Awg. 50,00 per jaar. Tevens is men Awg. 50,00 per schooljaar verschuldigd zijnde administratiekosten.

Locaties

                                  Huisvesting                                                      Telefoon/Fax
Avond-VWO              Colegio Arubano, Shakespearestraat 17          (297)583-8720

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties