Waarmerken van diploma

Veel instanties, zoals opleidingsinstituten en bedrijven, eisen van schoolverlaters die een vervolgopleiding of een betrekking wensen, dat zij hun diploma’s overleggen. Aangezien een diploma een officieel document is en slechts eenmaal wordt uitgegeven, worden in veel gevallen kopieën van diploma’s overlegd in plaats van het originele diploma. Kopieën van originele diploma’s worden door de inspectie gewaarmerkt. Dit betekent dat het een kopie is conform het originele diploma, die door de inspecteur ondertekend is.

Wat is waarmerken van diploma?

  • Waarmerken van een diploma houdt in dat een instelling verklaart dat de kopie van een diploma in overeenstemming is met de originele diploma en dat het uitgegeven is door een instelling behorende tot de wettig geregelde onderwijssysteem van de desbetreffende land.

Welke instelling waarmerkt diploma’s uitgereikt in Aruba?

  • Onderwijsinspectie waarmerkt diploma’s uitgereikt in Aruba door een instelling die behoort tot het wettig geregelde onderwijssysteem van Aruba.

Welke instelling waarmerkt diploma’s uitgereikt in het buitenland?

  • De onderwijsinstelling die het diploma heeft uitgereikt, waarmerkt het diploma. Hierdoor is het raadzaam om contact op te nemen met de instelling die het diploma heeft uitgereikt.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties