Wetgeving

De inspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op het onderwijs en in dat kader ziet de inspectie onder andere toe op de naleving van de wettelijke regelingen. Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en hun schoolleiders, het onderwijsaanbod conform de vastgestelde leerplannen en doelen, de lesrooster, de registratie van leerlingen, leraren en de les/taak-uren, de examens, de schoolreglementen, het bevorderen en het verwijderen van leerlingen en de inrichting van het onderwijs. Met de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van de Directie Onderwijs vinden er regelmatig besprekingen plaats.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Inspectie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties