Adreswijziging

Iedereen die in Aruba verhuist is verplicht, 5 dagen vóór of 5 dagen na verhuizing, aangifte van adreswijziging te doen bij de ambtenaar van het bevolkingsregister.

Het is niet toegestaan om naar een adres te verhuizen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner. Bij twijfel kan het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister eisen dat betrokkene een bewijs of toestemming overlegt van de hoofdbewoner of eigenaar van het huis.

Voor een adreswijziging in verband met vertrek naar het buitenland dient tussen 10 en 5 werkdagen vóór vertrek aangifte gedaan te worden bij de ambtenaar van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.
Bij vertrek naar Nederland of de Nederlandse Antillen krijgt men een verhuisbericht mee.

Bij de verplichte aangifte van adreswijziging in Aruba moet u de volgende documenten overleggen:

  • Bij verhuizing in Aruba, de toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner van het nieuwe adres;
  • Bij de verplichte aangifte van verhuizing naar het buitenland moet het paspoort vertoond worden;
  • Voor het verkrijgen van bewijs en/of verklaring, een geldig legitimatiebewijs.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties