Invoeren van goederen bij reizen

Nadat u de immigratiedienst bent gepasseerd en uw bagage heeft opgehaald komt u in aanraking met de Departamento di Aduana (Douane).

Vrijstelling reizigersbagage

In beginsel moet er bij invoer van goederen in Aruba invoerrechten worden betaald. U doet mondeling aangifte van uw bagage. Alle reizigers die in Aruba aankomen de volgende goederen vrij van invoerrechten invoeren:

Sigaretten  200 stuks
Sigaren  25 stuks
Cigarillo’s  50 stuks
Rooktabak  250 gram
Gedestilleerde drank  1 liter
Wijn  2,25 liter
Bier  3 liter
Andere goederen  Tot factuurwaarde van Awg. 400,-

Als bovenstaande vermelde hoeveelheden overschreden worden moet u een (mondelinge) aangifte doen en invoerrechten en/of accijnzen betalen. Indien u verzuimd aangifte te doen van deze goederen kan dit resulteren in inbeslagneming van de goederen en oplegging van een eventuele boete.
De invoer van de volgende goederen is verboden dan wel aan strikte beperkingen onderhevig:

  • vleesproducten;
  • planten;
  • geneesmiddelen;
  • telecommunicatieapparatuur;
  • (huis-)dieren;
  • (vuur-)wapens;
  • verdovende middelen.

De reizigers uit het buitenland die zich niet gaan vestigen op Aruba mogen gebruikte goederen voor persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld kleding, een camera of een personal computer) met vrijstelling van invoerrechten Aruba tijdelijk invoeren.

Geld- en waardepapieren

U moet er tevens rekening mee houden dat u verplicht bent om aangifte te doen van geld en aan toonder betaalbare waardepapieren ter waarde van Awg. 20.000,- en meer. 
Vervolgens moet u een MOT formulier invullen. Dit is verkrijgbaar bij het loket van Departamento di Aduana op de luchthaven of haven. Geld en waardepapieren in vreemde valuta moeten worden omgerekend in Arubaanse florin.

Let op!
U moet ook melding doen als u geen eigenaar bent van het geld of de waardepapieren, maar deze vervoert voor iemand anders.

Misdrijf
Vervoert u meer dan Afl. 20.000,- aan geld of waardepapieren, maar doet u geen melding of onjuiste melding? Dan riskeert u een gevangenisstraf en boete. Daarnaast kan Departamento di Aduana het geld en/of de waardepapieren in beslag nemen.

Berekening invoerwaarde

Indien u invoerrechten moet betalen voor artikelen uit het buitenland die u als reizigersbagage naar Aruba heeft meegenomen, zal Departamento di Aduana eerst de invoerwaarde van de artikelen berekenen. Hierbij geldt als uitgangspunt de factuurwaarde van de artikelen.

Factuurwaarde
De factuurwaarde is de kostprijs van een artikel bij invoer. Meestal is dit de aanschafprijs inclusief de betaalde ‘sales tax’.

Invoerwaarde
De invoerwaarde (ook wel cif-waarde of douanewaarde genoemd) is de factuurwaarde van een artikel verhoogd met een toeslag voor vracht- en verzekeringskosten. Deze toeslag is voor de toegenomen waarde van de goederen als gevolg van het transport en verzekering. Deze toeslag wordt genomen van de factuurwaarde.

Percentage toeslag
Voor de berekening van de toeslag hanteert Departamento di Aduana een bepaald percentage. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de hieronder genoemde landen of streken waar u de goederen hebt gekocht. In onderstaand overzicht kunt u de verschillende percentages voor de berekening van de toeslag bekijken.

Percentage toeslag voor vracht- en verzekeringskosten
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
uitgezonderd Colombia en Venezuela
16,5%
Colombia, Venezuela en Caribische eilanden 11,5%
Europa en overige landen 21,5%

Omrekening in Arubaanse florin
Departamento di Aduana zal de berekende invoerwaarde naar Arubaanse florin omrekenen.
Als omrekeningskoers van de Amerikaanse dollar naar Arubaanse florin hanteert Departamento di Aduana: US$ 1.00 = Afl. 1,80.

Na de berekening van de invoerwaarde (in Arubaanse florin) zal Departamento di Aduana de verschuldigde invoerrechten berekenen. In het site-onderdeel ‘Berekening invoerrechten’ kunt u zien hoe Departamento di Aduana de verschuldigde invoerrechten berekent.

Berekening invoerrechten

Als u 16 jaar of ouder bent kunt u naast bepaalde vrijgestelde hoeveelheden aan alcoholische drank of sigaretten, ook artikelen tot een gezamenlijke factuurwaarde van Afl. 400,- vrij van invoerrechten als reizigersbagage invoeren.

Indien u een artikel met een factuurwaarde van meer dan Afl. 400,- invoert, zal u geen vrijstelling krijgen. In dit geval krijgt u geen aftrek van de Afl . 400,-.

Voor de berekening van de verschuldigde invoerrechten zal Departamento di Aduana eerst de invoerwaarde (ook wel cif-waarde of douanewaarde genoemd) in Arubaanse florin berekenen

Voorbeeld berekening invoerrechten
U heeft een laptop computer gekocht in de USA voor US$ 350.00 (incl. sales tax). De factuurwaarde is US$ 350.00.

Een laptop computer valt onder de goederencategorie: electronica.
In dit geval is het tarief van invoerrechten: 12%.

Departamento di Aduana zal de verschuldigde invoerrechten als volgt berekenen.

Factuurwaarde laptop
Toeslag 16,5%
Invoerwaarde in US dollars
US$ 350.00
US$ 57.75
US$ 407.75
(350 x 16,5%)
Invoerwaarde in Arubaanse florin Awg. 734,00* (407.75 x 1,80)
Verschuldigde invoerrechten Awg. 88,10* (734 x 12%)
bedrag afgerond

Restitutie van betaalde invoerrechten over de ‘sales tax’
Indien u kunt aantonen dat de ‘sales tax’ terug is ontvangen, dan kunt u een verzoek om restitutie doen van de betaalde invoerrechten over het bedrag van de sales tax. In dit geval dient u het verzoekschrift in bij Departamento di Aduana.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties