Voorbereiding en aankomst

Al vóór het vertrek naar Aruba moeten bepaalde zaken zijn geregeld. Zo is het noodzakelijk dat bepaalde documenten lang van te voren aangevraagd zijn zodat deze tijdig in uw bezit zijn.

U hebt bijvoorbeeld een vergunning nodig en de wachttijden in verband met vereist onderzoek naar uw antecedenten kunnen heel lang zijn. Bij het plannen van uw vertrek naar Aruba moet u hier rekening mee houden! Als u van plan bent om naar Aruba te vertrekken om u hier te komen vestigen, hebt u de volgende documenten nodig: 

  • Een geldig paspoort uitgegeven in het land van herkomst;
  • Voor sommige landen van herkomst is een visum vereiste;
  • Een vergunning of verklaring tot verblijf;
  • Een volledig ingevulde en ondertekende landingskaart.

Een landingskaart is een zogenoemde Embarkation-Disembarkation Card zoals hieronder afgebeeld. Deze wordt u uitgereikt in het vliegtuig of vaartuig waarmee u naar Aruba komt.

Als u de eerste drie hiervoor genoemde documenten niet bij u heeft dan wordt u niet toegelaten. U wordt dan met de eerst volgende mogelijkheid naar het land van herkomst teruggezonden.

Als u zich vanuit Nederland in Aruba gaat vestigen moet u tevens bij de gemeente waar u woont de volgende documenten aanvragen:

  • Bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister;
  • Uittreksel uit het geboorteregister;
  • Indien gehuwd: uittreksel van de huwelijksakte;
  • Indien gescheiden: uittreksel van de echtscheidingsakte

Het is belangrijk om, nadat de documenten door de immigratieambtenaar aan u zijn teruggegeven, deze te controleren. Deze documenten bepalen namelijk onder andere uw verblijfstatus in Aruba. Bij eventuele controle moet u deze documenten ook kunnen tonen.

Voor bepaalde landen geldt een visumplicht om toegelaten te worden tot Aruba.

Het visum moet u tijdig aanvragen bij de Nederlandse Ambassade of Consulaat in uw land van herkomst. Bij diverse internationale reizigersvervoerders is het een regel dat zij geen passagiers aannemen, die niet in het bezit zijn van een geldig visum, met als reisbestemming een land waarvoor een visumplicht geldt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties