Eerste rijbewijs

Voor het verkrijgen van uw eerste rijbewijs dient u 18 jaar of ouder te zijn en zowel het theoretische gedeelte als de rijvaardigheid van het rijexamen met goed resultaat afgelegd te hebben. Het rijbewijs is geldig voor 5 jaar. 

Voor het afleggen vanhet theoretische gedeelte als de rijvaardigheid van het rijexamen kunt u terecht bij het Bureau Rijbewijzen (BER) van het KPA. 

Bent u geslaagd voor uw rijexamen, dan dient u een Arubaans Rijbewijs aan te vragenbij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

U kunt dit doen:
Via een afspraak – let op! Het afspraaksysteem is beschikbaar vanaf 1 december 2020!
Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. Kies Documenten en Inlichtingen / Aanvragen – Arubaans Rijbewijs.
U krijgt dan een afspraak voor het aanvragen en de afgifte van uw Arubaans rijbewijs bij de gekozen locatie te Schoolstraat 2 of L.G. Smith Boulevard 66.
Let op! Voor dit product dient per persoon een afspraak gemaakt te worden. Indien meer personen van een gezin een afspraak nodig hebben voor een Arubaans rijbewijs, dient de afspraak per persoon te worden gemaakt.

Let op! Voor alle andere producten m.b.t. het rijbewijs, zoals examen rijvaardigheid, echtheidsverklaring, internationaal rijbewijs, oefenvergunning en omzetting buitenlands rijbewijs kunt u terecht bij het Bureau Rijbewijzen (BER) van het KPA.

Wat u moet meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs (zijnde een identiteitskaart (cedula) van Aruba of paspoort);
  • een plakzegel van Awg. 8,- verkrijgbaar bij Post Aruba N.V.;
  • een ingevuld doktersformulier;
  • Aeg. 50,00.

U kunt een doktersformulier van Awg. 16,- kopen bij het postkantoor. Het doktersformulier dient ingevuld en door uw dokter goedgekeurd te worden (Het doktersformulier heeft een geldigheidsduur van 3 weken vanaf datum van goedkeuring door de huisarts).

De contactgegevens van  Post Aruba N.V. zijn als volgt

        J.E. Irausquin Plein 9
        Tel: (+297) 588 1265
        Fax:(+297) 588 1291
        E-mail: customerservice@postaruba.com      

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties