Rijbewijs

 • Algemeen

  Indien U een motorrijtuig wenst te besturen moet U over een geldig rijbewijs beschikken. Een rijbewijs is een document dat door de overheid (politie) wordt verstrekt.

 • Eerste rijbewijs

  Voor het verkrijgen van uw eerste rijbewijs dient u 18 jaar of ouder te zijn en zowel het theoretische gedeelte als de rijvaardigheid van het rijexamen met goed resultaat afgelegd te hebben. Het rijbewijs is geldig voor 5 jaar. 

 • Rijbewijs vernieuwen

  U moet uw rijbewijs vernieuwen voordat het verloopt. Op het rijbewijs staat de datum tot waarop deze geldig is. Hieronder staan de documenten die u bij het vernieuwen van uw vervallen rijbewijs dient te overleggen.

 • Duplicaat rijbewijs

  Voor een verloren geraakte, versleten en of gedeeltelijk onleesbare rijbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd bij het Bureau Rij-examen en Rijbewijzen. Een duplicaat is een eensluidend exemplaar van Uw origineel rijbewijs waarop het woord duplicaat staat bestempeld.

 • Registratie Nederlands rijbewijs

  Als u in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs en u gaat zich in Aruba vestigen dan moet u dit rijbewijs bij de Bureau Rijexamen en Rijbewijzen laten registreren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties