Klein vaarbewijs

Als u als schipper van vaartuigen wenst op te treden, dient u conform artikel 3 van het Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden (AB 1987. no.124) in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs. Op grond van artikel 3 van het Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden (AB 1987, no. 124) is het verboden op te treden als schipper van vaartuigen, zonder in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs. Op Aruba worden er twee vaarbewijzen afgegeven: kleine vaarbewijzen of grote vaarbewijzen. 

De kleine vaarbewijzen zijn geldig voor het varen met:

  • Vaartuigen met een lengte van 12 tot 20 meter, met uitzondering van sleepboten en vaartuigen bestemd of gebruikt voor het als bedrijf vervoeren van goederen met een laadvermogen van 15 ton of meer, of voor het tegen betaling vervoeren van één of meer passagiers;
  • Snelle motorboten die niet worden gebruikt in combinatie met waterski's.

De grote vaarbewijzen zijn geldig voor het varen met alle vaartuigen, voor zover zij niet vallen onder de Nederlandse Wet op de zeevaartdiploma's 1935 (Stb. 456) en de Nederlandse Wet op de zeevisvaart diploma's 1935 (Stb. 455). Teneinde het zogeheten “Klein vaarbewijs” te verkrijgen dient men in het bezit te zijn van het diploma “Klein Vaarbewijs” welke te behalen is bij Enseñansa Pa Empleo na met succes de cursus Klein Vaarbewijs te hebben gevolgd.

Artikel 4 van het Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden (AB 1987, no. 124) vermeldt uitzonderingsgevallen voor wat betreft een vaarbewijs. Een vaawbewijs is niet nodig indien:

  • Het vaartuig uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor zeevaart naar en van bestemmingen buiten Aruba en de schipper in het bezit is van een geldig zeevaart- of zeevisvaart diploma;
  • Het vaartuig alleen door spierkracht wordt voortbewogen;
  • Het vaartuig wordt gebruikt voor baggerwerkzaamheden e.d. en zich op zijn bestemming bevindt
  • Het vaartuig een niet voor de vaart bestemd woonschip is;
  • Het vaartuig behoort tot de categorie jetski's, waterscooters e.d. en niet in combinatie met waterski's gebruikt wordt.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties