Radiostations

Als U een radiostation wenst te openen, dan hebt U een vergunning nodig. U kunt hiervoor een aanvraagformulier (Besloten netwerk) invullen en indienen bij de Directie Telecommunicatie Zaken.

Bij de aanvraag voor een radiocommunicatie netwerk moet men de volgende documenten overleggen;

  • Een afschrift van het registratiebewijs van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden;
  • Een afschrift van de vestigingsvergunning van het bedrijf;
  • Een afschrift van de directievergunning, indien de directeur geen Arubaan is;
  • Een afschrift van het aandeelhoudersregister van het bedrijf.

Overige informatie is nog niet beschikbaar gesteld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties