Vergunningen

Als u gebruik wilt maken van de beschikbare telecommunicatie ruimte in Aruba hebt u een vergunning en of concessie nodig. De Directie Telecommunicatie Zaken is belast met het afhandelen van de aanvragen voor telecommunicatievergunningen en concessies. Indien U een vergunning wenst te wijzigen, kunt U hiervoor een formulier (Aanvraag wijziging vergunning DTZ) ophalen en in leveren bij de Directie Telecommunicatie Zaken.

De volgende documenten dient U te overleggen;

  • Afschrift registratiebewijs Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • Betalingsbewijs voor retributie.

Overige informatie is nog niet beschikbaar gesteld.


Als U een vergunning wenst in te trekken, kunt U een aanvraag formulier hiervoor invullen en indienen bij de Directie Telecommunicatie Zaken.
Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare formulieren voor het intrekken van een vergunning:
Intrekking landsbesluit bedrijf
Intrekking landsbesluit persoon;
Intrekking verzoek bedrijf
Intrekking verzoek persoon
 

Overige informatie is nog niet beschikbaar gesteld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties