Voertuigen

Motorrijtuigregistratie

Iedereen die over een eigen motorrijtuig beschikt en deze op de openbare weg wil gebruiken moet dit voertuig laten registreren bij de Belastingdienst (DIMP).

Als u de eerste eigenaar bent van een nieuw voertuig dient u de technische gegevens van uw voertuig te overleggen.

Hebt u een tweedehands voertuig aangeschaft? Dan moet u een geldige keuringskaart overleggen. U ontvangt dan een motorrijtuigregistratiebewijs. Dit bewijs moet u heel goed bewaren. Dit bewijs hebt u onder andere nodig bij het betalen van motorrijtuigbelasting. Het is handig om een kopie te maken en deze op een andere plek te bewaren.


Motorrijtuigbelasting

Indien u met uw motorvoertuig gebruik maakt van de openbare wegen op Aruba bent u verplicht om jaarlijks motorrijtuigenbelasting te betalen bij de Belastingdienst (DI). U kunt het aan het begin van het jaar in het geheel voldoen en dan ontvangt u zowel de kenteken- als de controleplaat.
U hebt echter ook de mogelijkheid om halfjaarlijks of om per kwartaal te betalen. U ontvangt dan bij de eerste aanbetaling de kentekenplaat en bij de laatste aanbetaling de controleplaat.

Bij de betaling(en) dient de volgende documenten te overleggen:

  • een geldig verzekeringsbewijs;
  • het motorrijtuigregistratiebewijs;
  • eventueel het vorige betalingsbewijs.

Indien u met uw voertuig geen gebruik maakt van de openbare wegen in Aruba, dan kunt u uw nummerplaat bij de Belastingdienst inleveren. U bent dan geen motorrijtuigbelasting verschuldigd.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst (DIMP).

Motorrijtuigkeuring

Het is verboden om een motorvoertuig ouder dan 3 jaar op een openbare weg te laten staan of ermee over een openbare weg te rijden, tenzij er voor dat motorvoertuig een keuringsbewijs is afgegeven en de geldigheidsduur van het keuringsbewijs niet is verstreken.

U kunt uw motorvoertuig laten keuren bij de Dienst Technische Inspecties (DTI). Als het motorvoertuig voor het eerst gekeurd moet worden dan moet u het motorrijtuigenregistratiebewijs van de Belastingdienst (DIMP) en een geldig verzekeringsbewijs overleggen. Betreft het een al eerder gekeurde motorrijtuig dan dient u het keuringsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs te overleggen. Een keuringsbewijs heeft een geldigheidsduur van 2 jaren ten aanzien van motorvoertuigen op 2 wielen en van motorrijtuigen bestemd voor het eigen vervoer van natuurlijke personen, en, wat betreft andere motorvoertuigen, van 1 jaar, telkens te rekenen vanaf de datum afgifte van het keuringsbewijs. Als Uw voertuig goedgekeurd is, ontvangt U een kwitantie en het keuringsbewijs. In geval Uw voertuig afgekeurd is, dan krijgt U een kwitantie als bewijs van betaling van de keuring. Herkeuring is kosteloos binnen 30 dagen vanaf de datum van afkeuring. 

Voor een verloren geraakte, versleten en of gedeeltelijk onleesbare keuringsbewijs kan een duplicaat worden afgegeven. Hierbij dient u als de eigenaar van het voertuig een motorrijtuigenregistratiebewijs en een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Als u een voertuig koopt dan moet u dit voertuig eerst bij de belastingdienst (DIMP) op uw naam registreren. Als het voertuig nog een geldig keuringsbewijs heeft, kan u als nieuwe eigenaar met dit bewijs een verzekering afsluiten voor het voertuig. Met een geldig verzekeringsbewijs en een correcte registratie van het voertuig wordt dan een overschrijving gemaakt bij de afdeling autokeuring van de Directie Technische Inspectie. Een andere keuringskaart op uw naam wordt verstrekt met dezelfde keuringsdata als de oorspronkelijke.

Motorrijtuigverzekering

Als u een auto op de openbare wil gebruiken moet u de auto laten verzekeren. Als u bij controle geen geldige verzekeringsbewijs kan tonen loopt u de kans bekeurd te worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties