Bouwvergunning

 • Beschrijving

  Voor het bouwen, aanbouwen en verbouwen van bouwconstructies heeft u in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Een bouwvergunning is een toestemming van de overheid om een bouwwerk op te richten of aan te passen, conform de voorwaarden opgenomen in de bouwvergunning.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Een aanvraag dient te geschieden door middel van het daarvoor bestemde bouwaanvraagformulier verkrijgbaar bij de Afdeling Toezicht van de Dienst Openbare Werken.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Ingevuld bouwaanvraagformulier;
  • Bouwtekeningen in tweevoud (schaal 1:100) met inbegrip van: plattegrond, fundering/riolering, kapplan, gevels en doorsnede;
  • Betontekening (schaal 1:50,1:20 of 1:10);
  • Situatietekening (schaal 1:1000 of 1:2000);
  • Notariële akte, Optierecht of Reserveringsbrief van de terrein;
  • Geldig legitimatiebewijs, zijnde een rijbewijs, paspoort of identiteitbewijs. 
 • Wat kost het?

  Retributie Awg. 200,-;
  Leges (worden berekend aan de hand van de bouwsom. De bouwsom wordt bepaald aan de hand van het bedrag per vierkantenmeter aan arbeidsloon en materiaal maal de grootte van het gebouw). Met onderstaand eenvoudig en gebruikersvriendelijk programmatje kunt u zelf de verschuldigde legeskosten bepalen.

  Leges berekening

  Bij de aanvraag van een bouwvergunning bent u legeskosten verplicht. Met dit eenvoudig en gebruikersvriendelijk programmatje kunt u zelf de verschuldigde legeskosten bepalen.

 • Hoe lang duurt het?

  6 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties