Inschrijving bevolkingsregister

 • Beschrijving

  Als u verhuist vanuit het buitenland naar Aruba en hier gaat wonen, moet u zich inschrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Aanvragen kunnen worden gedaan aan de balie van het hoofdkantoor van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Let op! Om u (en uw gezin) in te schrijven in het bevolkingsregister dient u persoonlijk langs te komen bij het hoofdkantoor van de DBSB. Ook eventuele kinderen dienen persoonlijk mee te komen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Geldig paspoort
  • Geboorteakte, als deze nog niet eerder is geregistreerd bij de DBSB (voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of een legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist);
  • Een huur- of koopcontract (origineel en een kopie) van de woning of schriftelijke toestemming van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u zich vanuit Nederland, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba op Aruba komt vestigen.
  • Indien u gehuwd of gehuwd bent geweest, uw huwelijksakte/echtscheidingsakte (voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van de autoriteiten van het land waar het huwelijk/de echtscheiding plaatsvond en/of een legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist).
  • Indien u vergunningsplichtig bent, een geldige verblijfsvergunning. Zie voor meer informatie de landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (LTUV)

  Bij inschrijving van een baby bij toevallige geboorte in het buitenland(buiten het Koninkrijk), dient de geboorteakte voorzien te zijn van een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of legalisatie van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte.

 • Wat kost het?

  Awg. 5,00 voor een uittreksel uit het bevolkingsregister

 • Hoe lang duurt het?

  Twee (2)  weken maximaal. Na twee weken kunt u een uittreksel uit het bevolkingsregister komen halen bij het hoofdkantoor of bij een van de Hulpbestuurskantoor te Noord, Paradera, Sta. Cruz, Savaneta en San Nicolas. Contoleer de gegevens en reageer als iets niet klopt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties