Ondertrouw aangifte

 • Beschrijving

  Elk huwelijk dat op Aruba gesloten wordt dient vooraf aangegeven te worden bij de burgerlijke stand.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

  Aangifte van huwelijk kan alleen van maandag tot en met donderdag van 13.15 tot 15.00 worden gedaan. Vanaf 08.00 kan een nummer worden getrokken bij de informatiebalie. Per dag zijn er 7 nummers beschikbaar.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor het doen van aangifte dienen de volgende bescheiden overlegd te kunnen worden:

  • geldig legitimatiebewijs zijnde een geldig paspoort, identificatiekaart (cedula) of rijbewijs;
  • uittreksel van het geboorteregister;
  • geboorteakte van beide personen;
  • akte van huwelijkstoestemming (niet verplicht);
  • akte van overlijden (niet verplicht).
  • een akte van overlijden van degenen van wie toestemming voor het huwelijk was vereist, als zij in leven waren geweest;
  • bewijsstukken geen beletsel huwelijk (niet verplicht);
  • In geval van tweede of verder huwelijk, bewijsstukken, aantonende dat het vorige huwelijk geen beletsel voor een nieuw huwelijk oplevert;
  • bewijs van de ontheffing van beletsel (niet verplicht)
  • het bewijs van de ontheffing of de vergunning van de minister, belast met justitiële aangelegenheden, in geval deze is vereist;
  • bewijs van voorziening of vrijstelling van huwelijksaangifte (niet verplicht);
  • indien een rechterlijke voorziening tegen een weigering om een akte van huwelijksaangifte op te maken is gegeven, of een vrijstelling van de wachttijd van 14 dagen na de huwelijksaangifte;
  • geneeskundige verklaring van zwangerschap (indien van toepassing: niet verplicht).
 • Wat kost het?

  Opmaken van de akte van de huwelijksaangifte door een ambtenaar van de burgerlijke stand is gratis. De kosten voor een uittreksel van de akte van de huwelijksaangifte zijn Awg. 15,-

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties