Verklaring van goed gedrag (VOG)

 • Beschrijving

  Dit is een bewijs waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Openbaar Ministerie kijkt in de registers van justitie en politie of u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Hebt u geen strafblad? Dan krijgt u een VOG.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Aanvragen bij de balie van het Openbaar Ministerie kantoor. Het bewijs moet u later ophalen.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  • U gaat persoonlijk langs bij de balie van het Openbaar Ministerie om uw bewijs van goed gedrag aan te vragen.
  • U haalt het bewijs persoonlijk op waar u het heeft aangevraagd.
  • Verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag kunnen alleen op dinsdag en donderdag van 07.30-11.30 uur ’s ochtends en van 13.00-3.30 uur ‘s middags worden ingediend bij het Openbaar Ministerie. Voorts kan het bewijs van goed gedrag alleen op dinsdag en donderdag opgehaald worden. 
 • Wat moet ik meenemen?

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Uittreksel bevolkingsregister (Awg.5,00) niet ouder dan 3 maanden
 • Wat zijn de voorwaarden?

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba.
  • U hebt geen strafblad.


  Een verklaring omtrent het gedrag wordt slechts afgegeven wanneer uit een onderzoek naar het gedrag van de betrokkene niet is gebleken van bezwaren tegen die persoon.

 • Wat kost het?

  Bij het afhalen van het bewijs omtrent het gedrag dient Awg. 40,- aan leges te worden betaald.

 • Hoe lang duurt het?

  2 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties