Vergunningen online

Onderstaande links verwijzen naar de online invulformulieren. Indien u meer over een product of dienst wilt weten kunt u het desbetreffende product of dienst aanklikken in het hiernaast rechts staande box: Digitaal loket.

Nieuws | Evenementen | Reizen, immigratie en emigratie | Persoons- en familiezaken | Wonen en woonomgeving | Onderwijs | Ondernemen en werken | Financiën | Zorg en gezondheid | Rechtspraak en veiligheid | Verkeer, vervoer en infrastructuur | Cultuur, sport en vrije tijd | Natuur en milieu | alle

Ondernemen en werken

Aanvraag ingevolge “Vestigingsverordening Bedrijven” tot het vestigen en drijven van een nieuwe zaak

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor het optreden als bestuurder (directeur) of als beherende vennoot van een vennootschap

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor de wijziging van een vergunning van een reeds alhier gevestigde zaak

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor de intrekking van een vergunning van een reeds alhier gevestigde zaak 

Aanvraag ingevolge "Landsverordening Winkelsluiting"

Aanvraag ingevolge "Landsbesluit invoerverbod kippeneieren"

Digitaal loket