Vergunningen online

Onderstaande links verwijzen naar de online invulformulieren. Indien u meer over een product of dienst wilt weten kunt u het desbetreffende product of dienst aanklikken in het hiernaast rechts staande box: Digitaal loket.

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor de intrekking van een vergunning van een reeds alhier gevestigde zaak

Aanvraag ingevolge "Landsverordening Winkelsluiting"

Aanvraag ingevolge "Landsbesluit invoerverbod kippeneieren"

Digitaal loket